Existentiella samtal om klimatkrisen

Sara och Fredrik Bronner introducerar samtalen.

Vi skulle göra en samtalsfestival. Där vi tänkte samla människor som vill mötas och samtala om klimatkrisen och människan. Men, en pandemi gör att vi får vänta med den festivalen.

Under tiden gör vi samtal på andra sätt. De första fem samtalen spelade vi in i S:t Nicolai kyrka i Örebro utan publik. De kommer att visas i UR Samtiden med start våren 2021.

Vi vill hitta andra perspektiv på klimatkrisen. På samtiden, människorna och livet på planeten vi är helt beroende av. Samtalet har länge helt dominerats av ekonomi, teknologi och politik – alltså samma utgångspunkter som skapat krisen. Vi behöver prata om det. Med andra människor. Men andra perspektiv.

Samtalsledare och initiativtagare är Sara och Fredrik Bronner.
Producent är Magnus Sundell, Studieförbundet Bilda.

Programmet är utarbetat av Bronner & Bronner Samhällsförbättring i samarbete med Studieförbundet Bilda och Nikolai församling (Svenska kyrkan Örebro). I programgruppen ingår också Sara Nässelqvist, citypräst Nikolai församling och Elin Kullingsjö, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Bilda.

Varför är klimatfrågan en existentiell fråga?

Vi diskuterar ofta klimatkrisen ur ekonomiska, teknologiska eller politiska perspektiv. Men kanske är det så att både orsaken till, och lösningen på, klimatkrisen snarare finns inom oss människor. Vad kan hända om vi ser klimatkrisen som en existentiell kris?

I det här samtalet kommer vi att få möta Petra Carlsson (präst, docent i teologi och lektor vid Teologiska högskolan) och Pekka Mellergård (överläkare, docent i neurokirurgi).

Hopp eller uppgivenhet – vad behöver vi i klimatkrisen?

Vissa är fulla av hopp inför att vi kommer lösa klimatkrisen. Andra har redan gett upp hoppet. För någon är det ödesdigert att ge upp hoppet (eller till och med synd), för någon annan skapar ett uppgivet hopp kreativitet och handling. Behöver vi hopp? Vad kan födas ur ett förlorat hopp?

I det här samtalet möter vi Maria Küchen (författare, poet och kulturjournalist) och David Jonstad (journalist, författare och föreläsare).

Vem är det egentligen vi kämpar för?

Det pratas om att vi ska rädda planeten, men oftast handlar samtalet om att rädda mänskligheten, eller kanske vår nuvarande livsstil. Vi undrar: Vem och vad ska egentligen räddas, och varför? Och till vilken framtid – kan vi föreställa oss det? Eller har vi fastnat i ett samtal där vi inte längre kan vara fantasifulla och visionära inför framtidens scenarier?

Vi får se om vi kan låsa upp något i det här samtalet tillsammans med Björn Wiman (journalist och kulturchef på Dagens Nyheter) och Pella Thiel (ekolog och bland mycket annat medgrundare till Omställningsnätverket och ordförande i End Ecocide Sverige).

Är människan för liten och egocentrisk för att lösa klimatkrisen?

Klimatkrisen kan tyckas vara ett problem som är nästan omöjligt att lösa, med tanke på hur vi människor fungerar. Kan vi känna empati med människor vi aldrig kommer att möta? Kan vi vara solidariska med dem som ska leva efter oss? Kan vi lösa problem som vi inte kan se konkret framför oss?

I det här samtalet möter vi två erfarna personer som länge varit en del av det viktiga samtalet om klimat och hållbarhet här i Sverige men också i världen. Det är Paula Richter (psykolog studierektor, ordförande i Psykologer för hållbar utveckling och verksam i Klimatpsykologerna och aktivist) och Rom-klubbens ordförande Anders Wijkman (författare, samhällsdebattör med ett rikt förflutet i svensk och internationell politik och diplomati).

Tro, tillit och empati – hur tar vi tillbaka oss själva?

Vi har aldrig någonsin haft en så hög materiell välfärd som idag. Vi blir äldre än någonsin. En livsstil som också lett till att vi befinner oss i det sjätte massutrotandet och en pågående klimatkris. Vår individualism driver konsumtion, egocentrism, ensamhet och miljöförstöring. Eller som frågan som så ofta ställts: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Finns det något vi behöver laga i den mänskliga väven för att överleva – både som enskilda individer men också som art?

Och i det här samtalet möter vi Ing-Mari Wieselgren (överläkare, Sveriges första nationella psykiatrisamordnare och idag projektchef för Uppdrag Psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner) och Jonas Gren (poet och författare).

Visa oss vägen – en gudstjänst i klimatkrisens tid

Kyrkan har gått in i Fastans tid. Det betyder en inbjudan till ökenvandring, till att tänka efter vad min djupaste längtan är, till att skala av det som binder mig i en livsform som jag inte valt eller velat men som nu väcker varningsklockor i alla väderstreck.

Hur kan jag bidra till en ny kurs, en ny människa?

Ur KG Hammars predikan

I samband med att vi spelade in de här samtalen hölls det en Klimatmässa i S:t Nicolai kyrka. Den sändes i P1 söndag 21 februari. I den mässan hör du KG Hammar predika, Sara Nässelqvist leder gudstjänsten, Maria Küchen läser ur sin fastebok och artisterna Meadows och Jen Mainx sjunger. Dessutom deltar Karl-Magnus Jansson på orgel.

Mer information finns på Svenska kyrkans hemsida.