Vi kommer att arrangera något helt nytt. Från början tänkte vi göra det i februari 2021. Planer drogs upp om en samtalsfestival där vi vill minska avståndet mellan de som talar och de som lyssnar. I Örebro. Några av landets allra bästa lyssnare och samtalare vill vara med. Forskare, författare, psykologer, meteorologer, journalister, konstnärer, teologer, musiker, folkbildare, aktivister, präster och många andra.

Vilka de är?
Vilka tider och vilka platser?

Det kommer vi att berätta i sinom tid. Det handlar om klimatkrisen, människan och meningen. Du kommer att vara välkommen. Men just nu är det andra tider. Vi är i pandemi och får ha tålamod. Trots att vi vet att samtalen behövs nu. Att vi inte har obegränsat med tid att ställa om.

Inom kort presenterar vi andra former för de här samtalen i väntan på att vi kan samlas. Under tiden gör vi det som behöver göras just nu.

Hållbarhet & Existens är ett initiativ från Sara och Fredrik Bronner och kommer att utvecklas i samarbete med Studieförbundet Bilda och Nikolai församling, Svenska kyrkan i Örebro.